Plan dnia

7:00 - 8:45

schodzenie się dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi, kontakty z Rodzicami

8:45 - 9:00

ćwiczenia poranne, zabawy w kole ze śpiewem

9:00 - 9:30

czynności porządkowe i higieniczne, I śniadanie

9:30 - 10:30

zajęcia dydaktyczno - wychowawcze realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego

10:30 - 11:30

zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

11:30 - 12:00

czynności porządkowe i higieniczne, II śniadanie

12:00 - 13:00

zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne

13:00 - 15:00

odpoczynek dzieci, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, czytanie bajek, zabawy na świeżym powietrzu, praca indywidualna z dziećmi, kontakty z Rodzicami