Oferta edukacyjna

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 15:00 (z możliwością przedłużenia), przez cały rok (z wyjątkiem sierpnia).

Działania dydaktyczno - wychowawcze realizowane są w oparciu o program wychowania przedszkolnego:
"Trampolina", Wydawnictwo PWN,

Podczas pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, plastycznych, technicznych, muzycznych, tanecznych, ruchowych.

Raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach z języka angielskiego. Zajęcia te są bezpłatne

Przedszkole oferuje również dowóz dzieci do placówki.

Koszt pobytu dziecka w placówce przez pełen wymiar godzin wynosi 90 zł miesięcznie.

Pobyt dziecka 6 - letniego odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne do pięciu godzin dziennie jest bezpłatny.