Oddziały

W naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuj± dwa oddziały:

I. Oddział dzieci młodszych (3 - 4 - letnich)
wychowawca grupy: p. mgr Agnieszka Krzewińska, p. mgr Elżbieta Kowalczyk

II. Oddział dzieci starszych (5 - 6 - letnich)
wychowawca grupy: p. mgr Joanna Balcerzak, p. mgr Elżbieta Kowalczyk