O nas

Przedszkole "Grzybek" powstało w 2007 r. Pocz±tkowo prowadzone było przez Fundację "Familijny Poznań" we współpracy z Wiejskim Stowarzyszeniem Edukacyjno - Kulturalno - Turystycznym "Szansa" z siedzib± w Grzybowie. Następnie w maju 2008 r. Stowarzyszenie stało się organem prowadz±cym przedszkole i w takiej formie funkcjonuje ono do dzi¶.

Dyrektorem przedszkola jest Pani Mariola Zalepa (jednocze¶nie Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie).

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego:
p. mgr Joanna Balcerzak
p. mgr Elżbieta Kowalczyk
p. mgr Marta Janiszewska

Opiekę nad dziećmi sprawuj± także pomoce nauczycieli:
p. Dagmara Wrzeszcz
p. Małgorzata Ratajczyk
p. Weronika Zalepa

W przedszkolu zatrudniony jest także:
- nauczyciel języka angielskiego: p. mgr Natalia Kozłowska,
- psycholog: p. mgr Anita Bachorz,

- logopeda: p. mgr Arleta Iglewska - Sierakowska.