O nas

Przedszkole "Grzybek" w Sokołowie powstało w 2013 r. Organem prowadzącym przedszkole jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne "Szansa" z siedzibą w Grzybowie.

Dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Mariola Zalepa (jednocześnie Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie).

Funkcję nadzorującą pracę przedszkola sprawuje Pani mgr Angelika Zerbst.

W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego:
p. mgr Angelika Zerbst
p. mgr Małgorzata Grzegorska
p. mgr Karina Pielak

Opiekę nad dziećmi sprawują także pomoce nauczyciela:
p. Anna Krawczyńska
p. Martyna Andrzejewska

Ponadto w przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel języka angielskiego p. mgr Anika Rewers oraz logopeda p. mgr Arleta Iglewska - Sierakowska.