Oferta edukacyjna

W skład Zespołu Szkół Społecznych wchodzą:
•   Niepubliczne Przedszkole ″Grzybek″ w Kleparzu
•   Niepubliczne Przedszkole ″Grzybek″ w Sokołowie
•   Społeczna Szkoła Podstawowa im. Olgierda Brzeskiego
•   Społeczne Gimnazjum im. Olgierda Brzeskiego

Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest BEZPŁATNA!

Oferujemy:
•   wysoko wykwalifikowaną kadrę
•   życzliwą atmosferę zapewniającą uczniom poczucie bezpieczeństwa
•   język angielski już od przedszkola
•   od kl. IV dwa języki obce: angielski i niemiecki
•   informatykę od kl. I szkoły podstawowej
•   zajęcia wyrównawcze
•   zajęcia ortograficzne
•   gimnastykę korekcyjną
•   kompletnie wyposażoną pracownię informatyczną z dostępem do Internetu
•   nowocześną i przestronną salę gimnastyczną z bogatym zapleczem sportowym
•   dowóz uczniów

Atutem są klasy z małą ilością uczniów.

W szkole funkcjonuje świetlica opiekuńcza.

Organizujemy liczne imprezy: Dzień Patrona, Dzień Sportu, festyny rodzinne, kiermasze, rajdy i wycieczki turystyczno - krajoznawcze, zawody sportowe, zielone szkoły.

Organem prowadzącym szkołę jest Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalno - Turystyczne ″Szansa″ w Grzybowie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.