Projekty edukacyjne

"Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki"

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy II szkoły podstawowej rozpoczęli realizację projektu: Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki. Realizacja projektu trwać będzie 10 miesięcy (klasa druga: styczeń-czerwiec, klasa trzecia: wrzesień-grudzień). Działania podejmowane w ramach programu Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki mają na celu rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz kształtowanie przez nich praktycznych umiejętności w miłej, opartej na zabawie atmosferze. Dzieci wykonują zadania o różnym stopniu trudności, a w efekcie rozwijają samodzielność w podejmowaniu decyzji wpływających na ich bezpieczeństwo oraz finanse, umacniają wiarę we własne siły i możliwości. Wdrażanie programu jest między innymi podstawą do wspólnych działań rodziców i nauczycieli w trosce o bezpieczeństwo i rozwój edukacji finansowej dziecka. Dzieci wracają do domu i proszą opiekunów o rozmowę na temat związany z treścią zajęć. Tematyka projektu dotyczy szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk. Koncentruje się także wokół podstawowych pojęć o pieniądzu, zarabianiu, racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz oszczędzaniu.

•  Galeria zdjęć

Program "Od grosika do złotówki" adresowany jest do uczniów klas II i III szkoły podstawowej.Realizacja projektu trwa 10 miesięcy. Uczniowie odbywają podróż z przewodnikiem Grosikiem po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzanie, w czasie której zdobywają określone w danym miesiącu umiejętności. Każdy z uczniów otrzymuje własny "Dziennik podróży", w którym dokumentuje realizację poszczególnych zadań.

W roku szkolnym 2014/2015 klasa druga bierze udział w projekcie "Bezpieczne wędrówki.Od grosika do złotówki". Podczas zajęć projektowych podróżujemy z naszym przewodnikiem - Grosikiem po galaktyce Finanse i Oszczędzanie. Poznajemy wartość pieniądza,uczymy się oszczędzać.Zgłębiamy pojęcia z zakresu bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życia codziennego. Zaprosiliśmy również do współpracy naszych rodziców,którzy odpowiadają na stawiane przez nas pytania. W ten sposób wspólnie uczymy się gospodarowania finansami i dbamy o nasze bezpieczeństwo. Galeria zdjęć.