Kółka zainteresowań

Kółko sportowe:
W szkole odbywaja sie pozalekcyjne zajęcia rekreacyjno ruchowe dla wszystkich chętnych dzieci z klas I - III SP. Oraz zajęcia z tenisa stołowego dla uczniów szkoły podatkowej i Gimnazjum. Głównym celem zajęć jest rozwijanie zamiłowan do gry w tenisa stołowego jak i formy spędzania czasu wolnego, poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach. SKS prowadzi p. mgr Grażyna Urbańska.

Zajęcia łucznicze - galeria zdjęć Kółko teatralne:
Kółko teatralne przeznaczone jest dla uczniów klas IV VI Społecznej Szkoły Podstawowej oraz dla klas I III Społecznego Gimnazjum. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo po zakończonych lekcjach. Celem zajęć jest kształcenie poprawnej dykcji i oswojenie dzieci i młodzieży ze sztuką teatru. Zajęcia mają charakter praktyczny, a uczniowie zamieniają się na nich w twórców teatru. Opiekunem kółka teatralnego jest p. mgr Monika Kruk. Kółko dziennikarskie:
Kółko dziennikarskie przeznaczone jest dla uczniów klas IV VI Społecznej Szkoły Podstawowej oraz dla klas I III Społecznego Gimnazjum. Uczniowie tworzą redakcję gazetki szkolnej "Grzybek". Zebrania odbywają się raz w tygodniu po lekcjach. Zadaniem tych zajęć jest umożliwienie uczniom poznania warsztatu dziennikarza i fotoreportera. Opiekunem kółka teatralnego jest p. mgr Monika Kruk. Kółko muzyczne:
uczniowie, mający predyspozycje wokalne oraz tenczne, mają możliwość uczestniczenia w kółkach muzycznych. Pod okiem nauczycieli opracowują repertuar, który następnie prezentują podczas uroczystości, imprez, a także w ramach konkursów. Kółka muzyczne prowadzą: p. mgr Paulina Majchrzycka oraz p. mgr Agnieszka Adamska.